Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

Řídí a provádí výkon služby a plnění úkolů v oblasti služby pořádkové, dopravní policie a služby cizinecké policie.