Kdo má přístup k vašim osobním údajům

Kdo má přístup k vašim osobním údajům

Pro zajištění poskytování našich služeb se může stát, že osobní údaje budou předány či zpracovány dalšími příjemci osobních údajů. Rádi bychom s Vámi sdíleli všechny potenciální příjemce, kteří se k osobním údajům mohou dostat.

K Vašim osobním údajům mají přístup níže uvedení příjemci:

  • zaměstnavatelé, kterým budou poskytnuty Vaše osobní údaje při využívání služby na základě Vaší odpovědi na jejich nabídku;
  • poskytovatel účetních služeb, kterým je společnost TaxCounting, s.r.o.;
  • externí pracovníci, kteří nám poskytují své služby, jako programátoři, správci sítě aj.;
  • společnost DigitalOcean, LLC zajišťující cloudové služby. Společnost se nachází mimo EU, ovšem pro ukládání dat využíváme data centra v EU a tato společnost k nim v USA nemá přístup;
  • společnost Amazon Web Services, Inc., zajišťující cloudové služby. Společnost se nachází mimo EU, ovšem pro ukládání dat využíváme data centra v EU;
  • společnost Wildbit, LLC, která zajišťuje službu Postmark. Společnost se nachází mimo EU, přičemž předávání je prováděno na základě vhodných záruk, neboť byla uzavřena zpracovatelská smlouva společně se standardními smluvními doložkami dle čl. 46 GDPR;
  • společnost Google Ireland Limited zajišťující službu Google G Suite;
  • společnost Keyword LLC. (Ottomatik), která zajišťuje ukládání dat na našich serverech, které zajišťuje společnost Amazon a data jsou ukládána ve Frankfurtu.